Idrætsefterskole på Sjælland med fodbold, håndbold, springgymnastik, dans m.m.
Idrætsefterskole på Sjælland med fodbold, håndbold, springgymnastik, dans m.m.
Smiley for idrætsefterskole på Sjælland
  • Besøgsaften på Idrætsefterskolen Ubby
  • Venskab på Idrætsefterskolen Ubby

Økonomi

Nedenstående er retningslinjerne for skoleåret 17/18 og fremefter.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret ved optagelse er på kr. 1.700,-.
Betalingsoplysninger udleveres efter interview med elev og forældre. Beløbet tilbagebetales ikke, heller ikke ved framelding inden skolestart.

Ugepris

Prisen for et 42-ugers ophold på Idrætsefterskolen Ubby er:

2017/2018: kr. 2195,- pr. uge

2018/2019: kr. 2295,- pr. uge

2019/2020: kr. 2395,- pr. uge

I beløbet er inkluderet: kost (også på ture ud af huset), undervisning, udlandstur, hytteture, skoledragt, opvisningstøj, spilledragter, udgifter til fælles undervisningsmaterialer m.m.

Vi forventer, at vores elever medbringer ordbøger, lommeregner og lignende, og at de har en cykel samt en bærbar PC. Se her, hvad du ellers skal medbringe.

Statsstøtte

Der ydes statsstøtte til opholdet. Støttens størrelse er afhængig af husstandens indkomst på elevens bopæl. Skolen udleverer ansøgningsskemaer vedr. statsstøtte til hver tilmeldt elev.

Når tilskuddet er beregnet, udarbejdes en opgørelse over forældrenes egen andel af betalingen, der sker i 11 månedlige rater, hvoraf de første 6 rater betales i perioden fra 1/7 til 1/12, og de sidste 5 rater betales i perioden 1/1 til 1/5.

Beregn din pris i betalingsberegneren på www.efterskole.dk.

Afbrydelse af efterskoleopholdet

Afbrydes opholdet før skoleårets afslutning, skal der betales skolepenge 2 uger frem, fra den dato opholdet afbrydes. Dette gælder, uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ. Til disse ugers ekstra betaling, ydes ingen statsstøtte.

Afbrydelse af opholdet fra elevens/hjemmet side skal skriftligt meddeles skolen.

I de 42 kursusuger er det muligt at få fri til deltagelse i familiebegivenheder, samt speciallæge/tandlægebesøg, der ikke kan afvikles på fridage. Ønskes eleven fritaget for undervisning til deltagelse i ferieture m.v., skal eleven midlertidig udmeldes af skolen. I henhold til reglerne betyder det en udgift for jer på ca. kr. 3.600,- for en elev i 9. klasse og ca.  kr. 3.400,- for en elev i 10. klasse.

IDRÆTSEFTERSKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk · FRISKOLEN UBBY: www.friskolenubby.dk