Idrætsefterskole på Sjælland med fodbold, håndbold, springgymnastik, dans m.m.
Idrætsefterskole på Sjælland med fodbold, håndbold, springgymnastik, dans m.m.
Smiley for idrætsefterskole på Sjælland
  • Besøgsaften på Idrætsefterskolen Ubby
  • Venskab på Idrætsefterskolen Ubby

Kontaktgrupperne

Eleverne deles ved skolestart op i kontaktgrupper med 8-9 elever i hver gruppe.

Til hver gruppe er tilknyttet en kontaktlærer, som har et særligt ansvar for den enkelte elevs og gruppens trivsel gennem hele skoleåret.

Kontaktgrupperne vægtes højt af lærerne på skolen, da en kontaktgruppe er "nerven" i den enkelte elevs trivsel. Som kontaktlærere er vi naturligvis forskellige i vores tilgang til eleverne, men vi er fælles om det mål at være omsorgsfulde, humoristiske, konsekvente og ærlige i vores daglige samvær med gruppen.

En gang om ugen er der sat tid af i skemaet til et kontaktgruppe-møde. Ellers afholdes møder og trivselssamtaler efter behov.

Kontaktlæreren spiser sammen med sin gruppe, så ofte det er muligt.

Kontaktgruppen planlægger og afvikler arrangementer for hele elevflokken.

Du kan se efterskolens lærere her.

IDRÆTSEFTERSKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk · FRISKOLEN UBBY: www.friskolenubby.dk