fbpx

Praktisk info

Praktisk info

Bliv klar til dit efterskoleår!

Retningslinjer

Det kan virke helt banalt at nævne det, men en forudsætning, for at et stort socialt fællesskab som efterskolens kan fungere, er, at vi alle – lærere, personale og elever – løbende øver os i at tage hensyn til hinanden. At tage hensyn til andre handler i virkeligheden om at respektere, at vi mennesker i bund og grund er forskellige og har forskellige normer, interesser og – især – forskellige grænser. Denne respekt for forskelligheden er en hjørnesten i udviklingen af ethvert fællesskab.

Du er ikke på efterskole for at bryde andres grænser – du er her for at bryde dine egne grænser.

Lige så vigtigt det er, at du tager hensyn til andre, flytter dig, lytter og går på kompromis, lige så vigtigt er det, at du er tro mod dig selv og din personlighed. Balancen er hårfin og kan ikke beskrives 100 %; det er faktisk en daglig øvelse. Et godt råd er, at du prøver at være dig selv. Sig, hvad du synes, og meld klart ud. Det er ikke sikkert, at du får ret hver gang, men du opnår, at dine omgivelser ved, hvor de har dig og blandt andet lærer dine grænser at kende. Det værste, du kan gøre, er at forsøge at spille en rolle og være en anden end den, du i virkeligheden er. Det kræver alt for meget energi – og vores erfaring siger os, at det ikke holder i de 42 uger et efterskoleophold varer.

Når du siger ja til et efterskoleophold, siger du ja til en helhed, hvor alle elementer er lige vigtige, uanset om det er fællesgymnastikken, fagene, rengøringen, køkkentjansen eller morgensangen. Du synes sikkert, at det er sjovere at spille fodbold end at have matematik eller gøre rent. Eller måske synes du, at det er hyggeligere at hænge ud i dagligstuen med kammeraterne end at skrive engelsk stil. I løbet af de 42 uger bliver der plads til det hele, men det kræver, at du forstår at planlægge og prioritere. Du skal fra starten forstå, at du ikke kan vælge og vrage. Du har købt hele pakken og skal derfor være indstillet på at tage det søde med det sure. Der er tid til både fest, fritid, samvær, oplevelser, kammerater og måske en kæreste, når du er på efterskole, men det er til tider surt slid og hårdt arbejde. Det er vigtigt, at du forstår at motivere dig selv til det hele.

Vi kræver, at du hurtigt kan sætte dig ind i, hvordan idrætsefterskolen hænger sammen og f.eks. kender til sengetider, mødetider, husorden og lignende.

Det er ikke tilladt at ryge eller at bruge snus, når man er elev på idrætsefterskolen. Så hvis du er ryger nu, møder du selvfølgelig op til skolestart uafhængig og fri for abstinenser.

Læge
Vi har en læge i byen, som eleverne kan konsultere ved f.eks. sygdom og skader.

Medicinbetaling
Medicin, ordineret af lægen, kan afhentes og betales i Ubby Brugs efter kl. 16.00.

Sygdom på skolen
Hvis du bliver syg på skolen, skal du altid meddele det til vagten (oftest forstander/viceforstander) ved morgenmaden. Vi har en læge i byen, som kan konsulteres.

Er sygdommen af alvorlig eller længerevarende karakter, tager vi selvfølgelig kontakt til hjemmet.

Bliver du syg i løbet af en weekend, så du ikke kan møde søndag aften, skal du ringe til efterskolens vagttelefon på telefom 21 61 72 02 mellem kl. 18.30 og 21.30.

Tager du det sidste tog til Kalundborg eller Slagelse, kan der opstå problemer ved forsinkelser, fordi bussen er kørt. Idrætsefterskolen har ikke ressourcer til at hente eleverne.

Vi har en vaskemaskine og en tørretumbler på efterskolen, som begge koster 10 kr. inkl. vaskemiddel.

Få hjælp til at vaske tøj hjemmefra, inden du starter på Ubby.

Du sørger selv for at stå op overholde diverse tidspunkter og aftaler, samt for at passe din undervisning og dine pligter.

Du får dit personlige skema med nøjagtige tider osv., når du har valgt alle dine fag.

Læs mere om livet på skolen.

Ferie på Ubby

Skolestart: 10. august 2023

Efterårsferie: 16. – 22. oktober 2023

Juleferie: 21. december 2023 – 3. januar 2024

Vinterferie: 12. – 18. februar 2024

Påskeferie: 28. marts – 1. april 2024

Kr. Himmelfart: 9. maj 2024

Ledelsesdag: 10. maj 2024

2. pinsedag: 20. maj 2024

Sidste skoledag: 26. juni 2024

IT på Ubby

Skolens netværk
På Ubby har vi installeret et topmoderne trådløst netværk til at håndtere skolens IT-behov, både i og uden for skoletiden. Netværket bliver løbende udvidet og forbedret.

Økonomi

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret ved optagelse er på kr. 1.700,-.

Betalingsoplysninger udleveres efter interview med elev og forældre. Beløbet tilbagebetales ikke, heller ikke ved framelding inden skolestart.

Ugepris

Prisen for et 42-ugers ophold på Idrætsefterskolen Ubby er:

2023/2024: kr. 2.850,- pr. uge
2024/2025: kr. 2.850,- pr. uge

Der tages forbehold for eventuelle pris justeringer.

I beløbet er inkluderet: kost (også på ture ud af huset), undervisning, udlandstur, hytteture, opvisningstøj, spilledragter, udgifter til fælles undervisningsmaterialer m.m.

Vi forventer, at vores elever medbringer ordbøger, lommeregner og lignende, og at de har en cykel samt en bærbar PC. Se her, hvad du ellers skal medbringe.

Der vil blive opkrævet et beløb på kr. 1.500,- for skoledragt og sangbog i forbindelse med introdagen.

Statsstøtte

Der ydes statsstøtte til opholdet. Støttens størrelse er afhængig af husstandens indkomst på elevens bopæl. Skolen udleverer ansøgningsskemaer vedr. statsstøtte til hver tilmeldt elev.

Når tilskuddet er beregnet, udarbejdes en opgørelse over forældrenes egen andel af betalingen, der sker i 11 månedlige rater, hvoraf de første 6 rater betales i perioden fra 1/7 til 1/12, og de sidste 5 rater betales i perioden 1/1 til 1/5.

Beregn din pris i betalingsberegneren på www.efterskolerne.dk.

Afbrydelse af efterskoleopholdet

Afbrydes opholdet før skoleårets afslutning, skal der betales skolepenge 2 uger frem, fra den dato opholdet afbrydes. Dette gælder, uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ. Til disse ugers ekstra betaling, ydes ingen statsstøtte.

Afbrydelse af opholdet fra elevens/hjemmet side skal skriftligt meddeles skolen.

I de 42 kursusuger er det muligt at få fri til deltagelse i familiebegivenheder, samt speciallæge/tandlægebesøg, der ikke kan afvikles på fridage. Ønskes eleven fritaget for undervisning til deltagelse i ferieture m.v., skal eleven midlertidig udmeldes af skolen. I henhold til reglerne betyder det en udgift for jer på ca. kr. 3.600,- for en elev i 9. klasse og ca.  kr. 3.400,- for en elev i 10. klasse.

Individuelstøtte:

Skolen har en pulje til individuel støtte. Er der behov for dette, så kontakt kontoret for nærmere info.

Skriv til os

Kontoret har åbent på
skoledage fra 8.00 til 13.00

Denne side er beskyttet af Google reCAPTCHA,
Privat Politik og gældende Terms of Service.