fbpx

Værdier

Vi er gode til at gøre hinanden bedre!

Værdier

Efterskolens dagligdag er tilrettelagt således, at din ansvarlighed udvikler sig med respekt for andre. Vi har tillid til, at du som elev er motiveret til at yde dit bedste i alle sammenhænge – såvel fagligt som individuelt og som deltager i fællesskabet.

På Idrætsefterskolen Ubby tilbyder vi dig et miljø, hvor vi skaber rum for din forståelse for individet og din personlige udvikling og forandring.

Da jeg kom, var jeg ikke vant til at folk hjalp én, når man havde brug for det. Selv det med at danse, kan blive sjovt. Fællesskabet er fantastisk. (elevcitat)

Vi arbejder med dine individuelle mål og følger løbende op gennem evaluering.

Hos os bliver du parat til fremtiden.

En af vores store opgaver er at udvikle dig og dine kammerater til at tage aktivt del i samfundet. Denne opgave forsøger vi at løse gennem en ligeværdig og seriøs dialog, hvor også dine meninger og holdninger tages seriøst.

Du skal møde Ubby med åbenhed og lade tingene ske.

Ubby er sådan cirka perfekt! (elevcitat)

Værdigrundlag

En tro på Grundtvigs menneskesyn og Kolds skoletanker, der sætter det enkelte menneske i højsædet

Nærmere formål:
At bevare vore rødder og møde fælles erfaringer i litteratur, historie, sange, kunst og kristendom.

Dette opnås gennem:

 • tid til dialog og refleksion
 • tid til at opbygge et fællesskab mellem elever og lærere
 • at rette livsoplysningen efter livet
 • fortælling der opliver til og oplyser om livet
 • forståelse af ens egen betydning for fællesskabet

En tro på at alsidige og optimale udfordringer i et trygt miljø udvikler lysten til at lære

Nærmere formål:
At fremme og styrke elevernes muligheder.

Dette opnås gennem:

 • rum til oplevelse og fordybelse (skabelse, fantasi, afprøvning, erkendelse m.m.)
 • hjælp til medbestemmelse og demokrati
 • forening af fællesskab, personlighed, fantasi, kultur, kundskaber og færdigheder
 • læring som en aktiv proces

En tro på at gensidig tillid og respekt – og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i den personlige udvikling.

Nærmere formål:
At fremme elevens ansvarlighed og stillingtagen i et forpligtende fællesskab.

Dette opnås gennem:

 • at møde hinanden med åbenhed, ærlighed og loyalitet
 • at overholde aftaler
 • at forvente noget af hinanden

En tro på det kristne budskab om næstekærlighed

Nærmere formål:
At fremme elevernes hensyn til, accept af og omsorg for hinanden.

Dette opnås gennem:

 • hensynstagen
 • at tale med hinanden og ikke til hinanden
 • respekt for det enkelte individ
 • frihed under ansvar
 • man gør sit bedste
 • refleksion over vore traditioner, vaner og hverdag

Skriv til os

Kontoret har åbent på
skoledage fra 8.00 til 13.00

Denne side er beskyttet af Google reCAPTCHA,
Privat Politik og gældende Terms of Service.